Sáng tạo giải pháp - Hoàn thiện ước mơ

BV CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TP.HCM

Thi công hệ thống phòng mổ, hệ thống khí sạch, máy lạnh trung tâm, cửa tự động, sơn kháng khuẩn,  sơn nước hoàn thiện.