Sáng tạo giải pháp - Hoàn thiện ước mơ

CHUNG CƯ ĐẤT PHƯƠNG NAM

Hạng mục: Thi công chống thấm, xử lý vêt nứt và sơn nước hoàn thiện cho toàn bộ mặt ngoài và hành lang chung cư.